Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba że Klient złoży dodatkowe oświadczenie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane kontaktowe administratora znajdują się na pierwszej stronie Regulaminu.
 • Administrator przetwarza dane wskazane przez Klientów podczas rejestracji, a także uzupełnione w panelu klienta, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mail.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  • wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  • sprzedaży Produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
  • windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obroną przed roszczeniami Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • marketingu własnych usług i produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  • obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  • wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)
  • realizacji próśb Klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy)
  • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
  • przesłania informacji handlowej w zakresie usług i produktów na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - zgoda).
 • Odbiorcami danych osobowych są pracownicy administratora, agenci i przedstawiciele handlowi Administratora, a także biuro rachunkowe oraz kurierzy.
 • Okres przechowywania danych wynosi:
  • w zakresie danych znajdujących się formularzu rejestracyjnym – przez okres rejestracji konta w serwisie;
  • w zakresie danych znajdujących się w umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata od rozwiązania umowy) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat od dnia rozwiązania umowy);
  • w zakresie danych zawartych na fakturach/paragonach przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 • Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 • Klient w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawniony jest do domagania się od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Klient uprawniony jest do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych Usługi nie mogą być świadczone, a tym nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
Korzystamy z ciasteczek na naszej stronie, dalsze korzystanie z serwisu oznacza że akceptują to Państwo.
Akceptuję
DARMOWA WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 300 PLN
x